به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Avatar The Last Airbender

9.0 / 10Subtitle


Season 01


[135 MB] 01 & 02Avatar - The Last Airbender The Avatar Returns [Part 1 & 2] Salman Sk SIlver RG.mkv
[52 MB] 03 Avatar - The Last Airbender The Southern Air Temple Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 04 Avatar - The Last Airbender The Warriors Of Kyoshi Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 05 Avatar - The Last Airbender The King of Omashu Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 06 Avatar - The Last Airbender Imprisoned Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 07 Avatar - The Last Airbender The Spirit World [Winter Solstice Part 1] Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 08 Avatar - The Last Airbender Avatar Roku [Winter Solstice Part 2] Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 09 Avatar - The Last Airbender The Waterbending Scroll Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 10 Avatar - The Last Airbender Jet Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 11 Avatar - The Last Airbender The Great Divide Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 12 Avatar - The Last Airbender The Storm Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 13 Avatar - The Last Airbender The Blue Spirit Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 14 Avatar - The Last Airbender The Fortuneteller Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 15 Avatar - The Last Airbender Bato Of The Water Tribe Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 16 Avatar - The Last Airbender The Deserter Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 17 Avatar - The Last Airbender The Northern Air Temple Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 18 Avatar - The Last Airbender The Waterbending Master Salman SK Silver RG.mp4
[103 MB] 19 & 20 Avatar - The Last Airbender The Siege of the North Salman SK Silver RG.mp4

Season 02


[53 MB] 01 Avatar - The Last Airbender The Avatar State Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 02 Avatar - The Last Airbender The Cave of Two Lovers Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 03 Avatar - The Last Airbender Return to Omashu Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 04 Avatar - The Last Airbender The Swamp Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 05 Avatar - The Last Airbender Avatar Day Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 06 Avatar - The Last Airbender The Blind Bandit Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 07 Avatar - The Last Airbender Zuko Alone Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 08 Avatar - The Last Airbender The Chase Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 09 Avatar - The Last Airbender Bitter Work Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 10 Avatar - The Last Airbender The Library Salman SK Silver RG.mp4
[50 MB] 11 Avatar - The Last Airbender The Desert Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 12 Avatar - The Last Airbender The Serpent's Pass Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 13 Avatar - The Last Airbender The Drill [Secret of the Fire Nation - Part 2] Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 14 Avatar - The Last Airbender City of Walls and Secrets Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 15 Avatar - The Last Airbender Tales of Ba Sing Se Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 16 Avatar - The Last Airbender Appa's Lost Days Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 17 Avatar - The Last Airbender Lake Laogai Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 18 Avatar - The Last Airbender The Earth King Salman SK Silver RG.mp4
[106 MB] 19 & 20 Avatar - The Last Airbender The Guru & The Crossroads of Destiny Salman SK Silver RG.mp4

Season 03


[54 MB] 01 Avatar - The Last Airbender The Awakening Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 02 Avatar - The Last Airbender The Headband Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 03 Avatar - The Last Airbender The Painted Lady Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 04 Avatar - The Last Airbender Sokka's Master Salman SK Silver RG.mp4
[54 MB] 05 Avatar - The Last Airbender The Beach Salman SK Silver RG.mp4
[52 MB] 06 Avatar - The Last Airbender The Avatar and the Firelord Salman SK Silver RG.mp4
[51 MB] 07 Avatar - The Last Airbender The Runaway Salman SK Silver RG.mp4
[51 MB] 08 Avatar - The Last Airbender The Puppetmaster Salman SK Silver RG.mp4
[51 MB] 09 Avatar - The Last Airbender Nightmares and Daydreams Salman SK Silver RG.mp4
[106 MB] 10 & 11 Avatar - The Last Airbender The Day of Black Sun Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 12 Avatar - The Last Airbender The Western Air Temple Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 13 Avatar - The Last Airbender The Firebending Masters Salman SK Silver RG.mp4
[55 MB] 14 Avatar - The Last Airbender The Boiling Rock Part 1 Salman SK Silver RG.mp4
[55 MB] 15 Avatar - The Last Airbender The Boiling Rock Part 2 Salman SK Silver RG.mp4
[53 MB] 16 Avatar - The Last Airbender The Southern Raiders Salman SK Silver RG.mp4
[55 MB] 17 Avatar - The Last Airbender The Ember Island Players Salman SK Silver RG.mp4
[286 MB] 18 Avatar - The Last Airbender Sozen's Comet - Finale The final battle Salman SK Silver RG.mp4